فارسی سازی پلتفورم مرکز تلفن سیسکو، Cisco CUCM
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید

Faraznet Arya