برخی سوابق اجرایی شرکت

Cisco Contact Center

وزارت بهداشت و آموزش پزشکی
پروژه ملی
مرکز تماس 1690

VMware Site Recovery

شرکت توزیع برق شمال استان کرمان
شرکت توزیع برق استان قم
درمانگاه آستان حضرت عبدالعظیم

 

Cisco Contact Center

وزارت نیرو
شرکت توزیع برق استان قم
مرکز تماس 121

حوزه مشاوره

مشاور و ناظر در امور فناوری اطلاعات
مشاور و ناظر در امنیت اطلاعات

استانداری و فرمانداری استان قم
شرکت توزیع برق منطقه غرب
اداره کل آموزش و پرورش
موسسه و دانشکده مجازی دارالحدیث
درمانگاه آستانه حضرت عبدالعظیم
آستانه مقدسه حضرت معصومه (س)
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
شرکت آراتل هوشمند تهران

حوزه امنیت

پياده سازي راه حل جامع امنیتی مطابق اسناد ISMS

مجموعه استانداری استان قم
شرکت آب منطقه ای

حوزه مجازی سازی

مجازی سازی سرور و نرم افزار و کلاسترینگ

XenApp Citrix کارخانه آلومینیوم المهدی بندرعباس
XenApp Citrix و شبکه دور کاری استانداری
XenApp Citrix حراست سازمان تامین اجتماعی
XenApp Citrix شرکت آب منطقه ای استان
XenApp Citrix شرکت آب منطقه ای
XenApp Citrix سازمان آموزش و پرورش
XenApp Citrix جامعه الزهرا
XenApp Citrix درمانگاه آستانه حضرت عبدالعظیم

مجازی سازی سرور و نرم افزار و کلاسترینگ

Vmware کلاسترینگ استانداری قم
Vmware کلاسترینگ دانشگاه علوم پزشکی
Vmware کلاسترینگ بیمارستان های شهید بهشتی، نکویی، الزهرا و حضرت معصومه (س)
Vmware کلاسترینگ سازمان آموزش و پرورش
Vmware کلاسترینگ شرکت آب منطقه‌ای

حوزه نگهداری و پشتیبانی

پشتيباني سرورها و شبکه و نرم افزار های مرتبط با سازمان و ادارات

مجموعه استانداری قم
زیر ساخت های شبکه دولت استانداری
دفتر آموزش و پژوهش و معاونت برنامه ریزی
حراست سازمان تامین اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکي
دانشگاه مجازی علوم حدیث
سازمان آموزش و پرورش
نواحی چهار گانه سازمان آموزش و پرورش
سازمان آب منطقه‌اي و نواحي
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
آستانه مقدسه حضرت معصومه (س)
مراکز آموزشی درمانی و اورژانس (۸ مرکز)

حوزه Voip-Collabration و مالتی مدیا

راه اندازی Cisco Voice و Collabration

مرکز داده ناجی استان تهران
شرکت کامیار گشت
شرکت تولید شیشه پاسارگاد
پروژه انتخابت ریاست جمهمری سال ۹۲ (آقای قالیباف) بندر عباس
دانشگاه ادیان و مذاهب تهران
اداره کل فرهنگ و ارشاد استان قم
شرکت لینا نیک (Asterisk)

حوزه Power BI

شرکت به پخش دارو

شرکت اطلس خودرو

Resume

Updated on 1397-3-19 16:34:45 +00:00, by SuperCms.